AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Mechaniki Płynów

Laboratorium Mechaniki Płynów jest laboratorium dydaktycznym Katedry Górnictwa Podziemnego. Studenci mają w nim możliwość praktycznego poznania podstawowych zjawisk z zakresu mechaniki płynów.

Dostępna aparatura:

Stanowiska laboratoryjne wyposażone są w typowe przyrządy pomiarowe jak: manometry elektroniczne i cieczowe, zwężki i kryzy, sondy statyczne i Prandtla, anemometry i trmoanemometry, termometry, termohigrometry.


W Laboratorium prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska z przedmiotów: Mechanika płynów oraz Mechanika płynów i termodynamika.

Opiekun laboratorium:
dr inż. Krzysztof Filek
e-mail: filek@agh.edu.pl

Realizowane w laboratorium ćwiczenia dotyczą:

 • określania drogą eksperymentalną fizycznych parametrów płynów:
  • pomiar gęstości powietrza i cieczy,
  • pomiar współczynników lepkości powietrza i cieczy,
 • badania strat energii podczas przepływów płynów w przewodach:
  • pomiar współczynnika oporu liniowego,
  • pomiar współczynnika oporu miejscowego,
 • pomiarów ciśnienia, prędkości i natężenia przepływu płynów:
  • pomiar natężenia przepływu powietrza przy użyciu zwężki Venturiego, kryzy i sondy Prandtla,
  • pomiar prędkości przepływu powietrza za pomocą termoanemometru, wyznaczanie profilu prędkości, natężenia przepływu i współczynnika Coriolisa,
 • przepływu płynów przez ośrodki porowate:
  • pomiar współczynników przepuszczalności i filtracji przy radialnym przepływie powietrza przez ośrodek porowaty,
  • pomiar współczynników przepuszczalności i filtracji przy osiowym przepływie wody przez ośrodek porowaty.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: