AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie umożliwia studentom poznanie podstawowych zjawisk naturalnych i procesów kształtujących warunki wykonywania pracy.

Studenci mają możliwość praktycznego poznania przyrządów i technik pomiarowych związanych z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami, pojawiającymi się w górniczych procesach pracy. Ponadto wykonywane ćwiczenia laboratoryjne obejmują zagadnienia związane z monitoringiem wybranych czynników i zagrożeń w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, w szczególności:

 • wpływem systemów monitoringu na bezpieczeństwo pracowników kopalń:
  • równoczesne monitorowanie różnych zagrożeń
  • wczesne wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń
  • reagowanie na zagrożenia
 • czynnikami mającymi wpływ na działanie systemów monitoringu:
  • rozmieszczenie czujników i przyrządów pomiarowych oraz alarmowych
  • poprawność działania czujników – kalibracja
  • wpływ uszkodzeń elementów systemu monitoringu na działanie systemów i bezpieczeństwo załogi.

W Laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy. Ćwiczenia w Laboratorium odbywają się obecnie na 11 stanowiskach dydaktycznych dotyczących:

 • pomiarów hałasu
 • pomiarów zapylenia
 • metanometrii indywidualnej
 • metanomietrii automatycznej
 • badania parametrów mikroklimatu górniczego
 • oceny mikroklimatu środowiska pracy na powierzchni
 • pomiarów wibracji
 • pomiarów oświetlenia
 • badania właściwości wybuchowych pyłów
 • oceny zagrożenia wyrzutami gazów i skał
 • badania wybuchowości metanu.

Opiekun laboratorium:
mgr inż. Dagmara Nowak-Senderowska
e-mail: nowaksen@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: