AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badań Geotechnicznych

Laboratorium Badań Geotechnicznych

Celem działania laboratorium jest prowadzenie badań dotyczących rozpoznania podłoża gruntowego metodami polowymi (in-situ) dla celów budownictwa, górnictwa i inżynierii środowiska.

Posiadana aparatura m.in.
 • Hydrauliczna sonda statyczna z pomiarem ciśnienia porowego o stożku elektrycznym bezprzewodowym CPTU o nacisku do 50 kN i badań do 20 m głębokości.
 • Płyta sztywna PLT, 300 mm, trójczujnikowa, maksymalny nacisk 100 kN.
 • Ręczne zestawy wiertnicze do wierceń na głębokość do 5 m.
 • Ręczne zestawy wiertnicze z rurami osłonowymi do wierceń na głębokość do 7 m.
 • Ręczny zestaw do wierceń w rurach osłonowych z trójnogiem i windą do wierceń na głębokość do 15 m.
 • Ręczna sonda wkręcana WST do badań na głębokość do 10 m.
 • Ręczna sonda dynamiczna lekka SD-10 do badań na głębokość do 10 m.
 • Ręczna sonda dynamiczna lekka DPL do badań na głębokość do 10 m
 • Ręczna sonda obrotowa (skrzydełkowa) FVT do badań na głębokość do 10 m.
 • Ręczna sonda obrotowa (skrzydełkowa) FVT do badań na głębokość do 3 m.
 • Kieszonkowa ścinarka obrotowa TV do pomiarów powierzchniowych.
 • Kieszonkowy penetrometr tłokowy PP do pomiarów powierzchniowych.
 • Ręczny penetrometr stożkowy, zestaw do badań na głębokość do 3 m.
 • Próbniki do pobierania prób typu: NNS, NU i NW do głębokości 10 m z kompletem gilz i urządzeniem do wyciskania prób.

Działalność dydaktyczna

Studenci w ramach zajęć terenowych mają możliwość praktycznego poznania przyrządów i technik badawczych związanych z rozpoznaniem podłoża gruntowego, a w szczególności:

 • rozpoznaniem rodzaju gruntów spoistych i niespoistych na podstawie wierceń i badań makroskopowych,
 • oceną stanu gruntów spoistych na podstawie wierceń i badań makroskopowych,
 • oceną stanu gruntów spoistych i niespoistych na podstawie badań sondą dynamiczną DPL, sondą wkręcaną WST i sondą obrotową FVT.
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć z takich przedmiotów jak: Ćwiczenia terenowe (praktyka geotechniczna) na kierunku Budownictwo oraz zajęcia z Geotechniki na kierunku Górnictwo i Geologia.
Kierownik laboratorium
dr inż. Sebastian Olesiak
tel. 12-617-47-69
e-mail: olesiak@agh.edu.pl

Oferta usługowa

Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

 • badań geotechnicznych dla potrzeb prac naukowych, rozpoznawczych, dokumentacyjnych i kontrolnych,
 • odbioru wykonanych robót ziemnych,
 • wykonywania opinii, dokumentacji geotechnicznych oraz ekspertyz w zakresie geotechniki.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: