AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Analizy Chromatograficznej

Laboratorium Analizy Chromatograficznej jest jednym z badawczych laboratoriów Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. Celem działania Laboratorium jest prowadzenie badań z zakresu podstaw procesów zachodzących w układach zdyspergowanych, w rozcieńczonych roztworach wodnych oraz układach rzeczywistych (np. w ściekach).

Posiadana aparatura to m.in.:

  • wysokosprawny chromatograf cieczowy, model LaChromELITE firmy HITACHI
  • spektrofotometr UV-VIS CADAS 200 firmy Dr LANGE
  • kulometr przepływowy typ Eca Flow 150GLP firmy POL-EKO-APARATURA
  • analizator termograwimetryczny Q500 firmy TA Instuments

Wysokosprawny chromatograf cieczowy ma budowę modułową. Wyposażony jest w programowalną pompę L-2130 HTA, autosampler L-2200 charakteryzujący się wysoką precyzją nastrzyku oraz termostat do kolumn z funkcją grzania i chłodzenia o doskonałej stabilności temperatury. Urządzenie wykorzystuje detekcję spektrometryczną UV (detektor diodowy (DAD) L –2450) oraz detekcję fluorescencyjną (detektor L-2480).

Spektrofotometr CADAS pracuje w zakresie 190 – 1100 nm z w pełni automatyczną kalibracją długości fali oraz pamięcią wartości zera i linii podstawowej. Posiada wymienny moduł kuwetowy. Umożliwia pomiary z użyciem gotowych testów kuwetowych oraz programowanie własnych krzywych kalibracyjnych.

Pomiary na analizatorze Eca Flow opierają się zasadzie oznaczeń elektrochemicznych. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, sterowane przez komputer. Oprogramowanie pozwala na wybór aplikacji oraz swobodne konfigurowanie parametrów pomiarowych, itd.

Analizator termograwimetryczny Q500 jest urządzeniem pozwalającym na analizę zmiany masy substancji w funkcji temperatury. Wraz z kontrolerem oraz oprogramowaniem stanowi on system analizy termicznej. Aparat ten pozwala na wyznaczanie masy próbki i prędkości jej zmiany, przy wzroście temperatury lub w funkcji czasu przy stałej temperaturze, w kontrolowanej atmosferze. Może być wykorzystywany do charakteryzacji każdego materiału, w którym występują zmiany masy związane ze zmianą temperatury oraz do wyznaczania zmian fazowych związanych z dekompozycją, utlenianiem oraz dehydratacją.


Opiekun aparatury:
analizator termograwimetryczny
dr inż. Agnieszka Surowiak
e-mail: asur@agh.edu.pl
Opiekun aparatury:
wysokosprawny chromatograf cieczowy,
spektrofotometr UV-VIS, kulometr przepływowy
dr Agnieszka Bożęcka
e-mail: gala@agh.edu.pl


Oferta usługowa:

  • Chromatograf cieczowy pozwala na analizę ilościową i jakościową złożonych mieszanin różnych substancji organicznych (np. fenole, węglowodory alifatyczne i aromatyczne).
  • Wśród praktycznych zastosowań spektrofotometru Cadas 200 UV-VIS można wyróżnić: analizę ilościową kationów metali i anionów nieorganicznych oraz analizę ilościową związków organicznych.
  • Kulometr przepływowy umożliwia analizę śladowych ilości kationów metali oraz anionów zgodnie z aplikacjami zaprogramowanymi przez Producenta.
  • Analizator termograwimetryczny pozwala na automatyczne oznaczanie wilgoci, części lotnych, popiołu, utraty masy próbki w substancjach organicznych (takich jak m.in.: węgiel, koks, grafit, rudy żelaza, cement, nawozy, katalizatory, gumy, kleje, biomasy, produkty spożywcze, pasze i inne) pod wpływem działania temperatury w atmosferze tlenu lub gazu obojętnego.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: