AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Górnictwo i geologia - studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Górnictwo i geologia inżynierska

w zakresie:

  • budownictwo górnicze,
  • technika podziemnej eksploatacji złóż,
  • technika odkrywkowej eksploatacji złóż,
  • aerologia górnicza,
  • przeróbka surowców mineralnych,
  • geomechanika górnicza,
  • ekonomika, organizacja i zarządzanie.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: