AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Akty prawne i dokumenty


Organizowanie i odbywanie studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii regulują następujące dokumenty:

pdf Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
pdf Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów
doc Decyzja nr 3/2014 Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
doc Zarządzenia Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
pdf Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 30 czerwca 2016 r.
doc Plan praktyk studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
doc Porozumienie o prowadzenie nieodpłatnej/płatnej praktyki dla studentów AGH.
doc Wzór podania do zakładu pracy
doc Tematyka pracy i praktyki dyplomowej
doc Karta praktyk dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia
doc Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: