AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Numer konta do wpłat

Numer rachunku bankowego do wpłat
za legitymacje, dyplomy oraz powtarzane przedmioty

(tylko dla studentów studiów stacjonarnych)


Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Adres:
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie
Numer rachunku:
34 1240 2294 1111 0010 5517 0878

Wzór blankietu wpłaty za powtarzanie przedmiotu - tutaj
Wzór blankietu wpłaty za wydanie legitymacji - tutaj
Wzór blankietu wpłaty za wydanei dyplomu - tutaj

Uwaga!
Dowody wpłaty należy okazać w dziekanacie.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: