AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Dokumenty i formularze

docPodanie do Prodziekana ds. kształcenia stacjonarnego dr hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego
docPodanie do Prodziekana ds. kształcenia stacjonarnego dr hab. inż. Radosława Pomykały
doc Podanie o dodatkowy termin zaliczenia
doc Podanie o przepisanie ocen
doc Podanie o reaktywację w celu obrony
doc Podanie o urlop okolicznościowy
doc Podanie o wpis warunkowy
doc Podanie o wznowienie studiów\przeniesienie
doc Podanie o indywidualny program studiów
doc Protokół uzupełniający
doc Podanie o wydanie legitymacji (ELS)
doc Podanie do dra hab. inż. Arkadiusza Kustry o umorzenie/obniżenie/rozłożenie na raty zaległych opłat
doc Blankiet wpłaty za powtarzanie przedmiotu
doc Blankiet wpłaty za wydanie legitymacji
doc Blankiet wpłaty za wydanie dyplomu
docPodanie o odpis dyplomu w języku obcym
docPodanie o odpis dyplomu i suplement w języku angielskim
doc Karta odejścia (obiegówka)
pdf Zalecenia dotyczące struktury i strony edytorskiej pracy magisterskiej i projektu inżynierskiego
doc Wzór karty tytułowej pracy inżynierskiej
doc Wzór karty tytułowej pracy magisterskiej
doc Formularz tematyki pracy i praktyki dyplomowej
doc Wniosek do Dziekana o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia plagiatu
doc Arkusz osiągnięć dyplomanta
doc Formularz oceny pracy dyplomowej magisterskiej przez jej opiekuna
doc Formularz oceny pracy dyplomowej magisterskiej przez jej recenzenta
doc Formularz oceny pracy inżynierskiej przez jej opiekuna
doc Formularz oceny pracy inżynierskiej przez jej recenzenta
pdf Ustalenia finansowe nr 1/07
doc Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: