AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Organizacja praktyk

Praktyki zawodowe

Realizacją procesu związanego z praktykami zawodowymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zajmują się następujące osoby:

dr inż. Arkadiusz Utrata
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
(nadzór nad praktykami oraz koordynacja spraw związanych z praktykami)
Pawilon A1, III piętro, pokój 310
tel. 12-617-21-02
e-mail: utrata@agh.edu.pl

mgr inż. Jerzy Banaś
Organizator praktyk dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Pawilon A1, III piętro, pokój 305
tel. 12-617-21-00
e-mail: jerzy.banas@agh.edu.pl

dr inż. Waldemar Kępys
Organizator praktyk dla kierunku Inżynieria Środowiska
Pawilon A1, II piętro, pokój 202
tel. 12-617-40-18
e-mail: kepys@agh.edu.pl

dr inż. Łukasz Machniak
Organizator praktyk dla kierunku Górnictwo i Geologia - w kopalniach odkrywkowych
Pawilon A4, III piętro, pokój 302
tel. 12-617-29-38
e-mail: machniak@agh.edu.pl
www: http://home.agh.edu.pl/machniak/praktyki-zawodowe

dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska
Organizator praktyk dla kierunku Górnictwo i Geologia - w kopalniach podziemnych
Pawilon A4, II pietro, pokój 204
tel. 12-617-35-47
e-mail: kpm@agh.edu.pl

mgr inż. Michał Betlej
Organizator praktyk dla kierunku Budownictwo
Pawilon A1, III p., nad halą masz, pok. 3.02
tel. 12-617-47-72
e-mail: mbetlej@agh.edu.pl

Praktyki dyplomowe

Realizacją procesu związanego z praktykami dyplomowymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zajmują się sekretariaty poszczególnych Katedr, opiekujących się danymi kierunkami lub specjalnościami. Opiekunami dydaktycznymi poszczególnych praktyk dyplomowych są promotorzy prac dyplomowych.

Praktyki pozaprogramowe

Oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych i dyplomowych studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii mogą uczestniczyć w praktykach dodatkowych, organizowanych przez Uczelnię, Wydział, organizacje studenckie, czy też organizowanych we własnym zakresie. Jeżeli zakłady pracy wymagają sformalizowania pobytu studentów na praktyce, w postaci odpowiedniego porozumienia (umowy) należy zgłosić się do odpowiedniego organizatora praktyk

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: