AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Opłaty za studia


Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018


STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

Kierunek studiówSemestr studiów
IIIVVIVIII
Budownictwo2000.002000.002000.002000.00
Górnictwo i Geologia2000.002000.002000.002000.00
Inżynieria Środowiska2000.00--2000.00
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2000.002000.002000.002000.00

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Kierunek studiówSemestr studiów
IIIV
Budownictwo2000.00-
Górnictwo i Geologia2000.002000.00
Inżynieria Środowiska2000.002000.00
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji2000.00-

Termin wnoszenia opłat za semestr letni 2017/2018
upływa dnia 15 marca 2018 r. r.

Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat na indywidualny numer subkonta
(dostępny na: Wirtualna Uczelnia – Twoje dane finansowe - Konta bankowe)

Dowody wpłaty należy okazać w Dziekanacie do 16 marca 2018 r.

Wpłaty dokonywane po terminie muszą uwzględniać ustawowe odsetki za zwłokę.

Procedurę postępowania w naliczaniu odsetek przy nieterminowych opłatach za świadczone usługi edukacyjne zawierają Ustalenia finansowe nr 1/07.

Wzór wyliczania kwoty odstetek za zwłokę

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Ko - kwota odsetek
Kz - kwota zaległości
Ld - liczba dni zwłoki
So - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym (Odsetki ustawowe: 7%)

KalkulatorKalkulator odsetek za zwłokę

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: