AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

FAQ - najczęstsze pytania


 1. Co należy zrobić, aby otrzymać zaświadczenie o statusie studenta ?
  należy zgłosić się osobiście lub przez starostę grupy, do dziekanatu celem przygotowania i odbioru zaświadczenia.

 2. Co należy zrobić, gdy zaginie indeks ?
  należy złożyć w dziekanacie podanie o wydanie duplikatu wraz ze zdjęciem i dowodem wpłaty na kwotę 6 zł

 3. Co należy zrobić, gdy zaginie legitymacja ?
  należy złożyć w dziekanacie wniosek o wydanie duplikatu wraz z dowodem wpłty na kwotę 25,50 zł.

 4. Jaka jest procedura przy przepisywaniu ocen z wcześniej zaliczonych przedmiotów ?
  należy złożyć podanie do Prodziekana, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu go przez prowadzącego przedmiot.

 5. Co należy zrobić, aby uzyskać zgodę na dodatkowy termin zaliczenia ?
  należy złożyć podanie do Prodziekana z prośbą o dodatkowy termin z określonego przedmiotu, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez prowadzącego przedmiot.

 6. Co należy zrobić, gdy zostanie przekroczony dopuszczalny deficyt punktowy ?
  należy złożyć do Prodziekana podanie o powtarzanie semestru, bądź o udzielenie urlopu z możliwością uzupełnienia w trakcie jego trwania określonych przedmiotów ( załącznikiem do podania powinien być indeks, w przypadku studentów posiadających wersję papierową).

 7. Co należy zrobić, aby uzyskać urlop ?
  należy złożyć do Prodziekana podanie z zaznaczeniem rodzaju, czasu trwania i przyczyny urlopu (załącznikiem do podania powinien być indeks, w przypadku studentów posiadających wersję papierową).

 8. Jaka jest procedura rozliczenia po rezygnacji lub skreśleniu ?
  należy złożyć w dziekanacie wypełnioną "Kartę odejścia" tzw. Obiegówkę, wraz z legitymacją.

 9. Jaka jest procedura przy reaktywacji na dzień obrony ?
  należy złożyć w dziekanacie podanie do Prodziekana o reaktywację na określony dzień obrony, zaopiniowane przez opiekuna.

 10. Jaka jest procedura rozliczenia się do obrony ?
  należy złożyć w dziekanacie wypełnioną "Kartę odejścia", zdjęcia, potwierdzenie opłaty za dyplom, oraz zwrócić legitymację studencką.

 11. Jaka jest procedura podjęcie studiów po urlopie ?
  należy złożyć w dziekanacie indeks wraz z ewentualnym podaniem o wpis warunkowy, oraz dowód opłaty semestralnej.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: