AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Dokumenty i formularze

docPodanie do Prodziekana ds. kształcenia niestacjonarnego dr hab. inż. Radosława Pomykały
pdf Podanie o wznowienie studiów\przeniesienie
pdf Podanie o wpis warunkowy
pdf Podanie o urlop okolicznościowy
pdf Podanie o przepisanie ocen w przypadku zgodności przedmiotów
pdf Podanie o przepisanie ocen w przypadku niezgodności przedmiotów
pdf Podanie o dodatkowy termin zaliczenia
pdf Podanie o reaktywację w celu obrony
pdf Protokół uzupełniający
pdf Wniosek o wydanie ELS
pdf Konta wydziałów do opłat za wpisy warunkowe
pdf Karta odejścia studenta - studia niestacjonarne
pdf Kwit opłaty za studia
doc Podanie o rozłożenie na raty opłaty semestralnej
pdf Zasady wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne
doc Wniosek o wystawienie faktury
pdf Kwit opłaty za dyplom
pdf Wniosek o odpis dyplomu w jęz. angielskim
pdf Ustalenia finansowe nr 1/07
pdf Zalecenia dotyczące struktury i strony edytorskiej pracy magisterskiej i projektu inżynierskiego
doc Wzór karty tytułowej pracy inżynierskiej
doc Wzór karty tytułowej pracy magisterskiej
doc Formularz tematyki pracy i praktyki dyplomowej
doc Protokół zaliczenia praktyki dyplomowej magisterskiej
doc Arkusz osiągnięć dyplomanta
doc Podanie o udostępnienie materiałów do pracy dla studentów kierunku Górnictwo i Geologia
doc Wniosek do Dziekana o uruchomienie procedury wyjaśniającej w sprawie podejrzenia popełnienia plagiatu
doc Formularz oceny pracy dyplomowej magisterskiej przez jej opiekuna
doc Formularz oceny pracy dyplomowej magisterskiej przez jej recenzenta
doc Formularz oceny pracy inżynierskiej przez jej opiekuna
doc Formularz oceny pracy inżynierskiej przez jej recenzenta

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: