AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Wnioski i formularze

doc Wzór podania do prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Anna Siwik
doc Wzór podania do prodziekana - dra hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego (kierunki: GiG, Bud.)
doc Wzór podania do prodziekana - dra hab. inż. Radosława Pomykały (kierunki: IŚ, ZiIP)
doc Podanie do dra hab. inż. Arkadiusza Kustry o umorzenie/obniżenie/rozłożenie na raty zaległych opłat
doc Wniosek korygujący o przyznanie stypendium/pomocy materialnej
doc Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
doc Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie innym niż dom studencki
doc Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w gospodarstwie domowym
doc Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
doc Oświadczenie o braku dochodów
doc Oświadczenie o dochodach osiąganych z pracy poza granicami kraju oraz Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
doc Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
doc Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy
doc Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
doc Zgłoszenie numeru konta do przekazywanie świadczeń stypendialnych
doc Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka/dzieci w wieku do 6 lat

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: