AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

FAQ - najczęstsze pytania


 1. Czy wymagane jest zaświadczenie o bezrobociu członka rodziny, jeśli jest on studentem niestacjonarnym?
  Jeśli w gospodarstwie domowym pozostaje bezrobotny członek rodziny (rodzic, rodzeństwo studiujące na studiach niestacjonarnych a będące na utrzymaniu rodziców, wnioskodawca będący studentem studiów niestacjonarnych) stosowne zaświadczenie o okresie zarejestrowania w UP oraz pobieraniu ewentualnych świadczeń dla osób bezrobotnych w kwotach netto, jest wymagane.

 2. Czy należny składać ponownie wniosek o przyznanie stypendium wraz z tymi samymi dokumentami, aby przedłużyć stypendium na semestr letni?
  Nie jest to wymagane o ile sytuacja w trakcie semestru nie uległa zmianie (utrata pracy przez rodziców, utrata zasiłku dla osób bezrobotnych, podjęcie pracy, śmierć członka rodziny etc). Stypendium jest przedłużone na semestr letni, a jego wypłata następuje po otrzymaniu wpisu na kolejny semestr. Wyjątek stanowią osoby, na których spoczywa obowiązek dostarczenia zaświadczenia z UP o bezrobociu (§7 pkt. 23 RPM) oraz zaświadczenia z MOPS/GOPS (§7 pkt. 16, 17, RPM)

 3. Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zapomogi?
  Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzające sytuację losową przytoczoną w podaniu (faktury, karty szpitalne, akty zgonu, karty przebiegu choroby etc.).

 4. Jak najprościej upewnić się czy podanie o stypendium socjalne zostało rozpatrzone?
  Wniosek uznany za kompletny jest wprowadzony do systemu Wirtualny Dziekanat, do zakładki "stypendium" oraz oznaczony statusem "przyjęty". W stosunku do niekompletnych wniosków zachodzi konieczność ich uzupełnienia poprzez przesłanie na adresy mailowe wnioskodawców stosownych wezwań. Do momentu uzupełniania brakujących dokumentów, dane nie są wprowadzane do systemu.

 5. Czy można złożyć podanie o stypendium socjalne, jeśli sytuacja materialna rodzinny uległa nagłej zmianie w połowie semestru?
  Tak, istnieje taka możliwość.

 6. Jak należy wypełnić wniosek o stypendium naukowe, jeśli liczba przedmiotów nie mieści się w tabelce przewidzianej w wydruku ze strony wydziałowej?
  W arkuszu można wstawić kolejne wiersze w tabelce.

 7. Zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy z uczelni.
  Wystawia Dziekanat Pomocy Materialnej (pok. 25)

 8. Jakie formalności w dziekanacie socjalnym najlepiej załatwić poprzez starostę?
  Każdą dotyczącą spraw socjalnych.

 9. Kto może załatwić sprawę w moim imieniu w dziekanacie, jeśli jestem nieosiągalny np. zagranicą/chory w szpitalu?
  Starosta oraz osoba, która posiada pisemne upoważnienie do występowania w imieniu nieobecnego studenta.

 10. Czy dokumenty mogą być przesłane w formie elektronicznej/pocztą listową, jeśli tak to na jaki adres?
  Istnieje możliwość składania wniosków drogą korespondencyjną (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty należy przysyłać na adres dziekanatu, który jest podany na stronie wydziału z dopiskiem "Dziekanat pomocy materialnej"

 11. Jak prawidłowo zaznaczyć na którym semestrze się jest na wniosku?
  Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego odbywa się w okresie wakacyjnym oraz w pierwszych dniach września. Zaznaczyć należy zatem rok studiów na którym będzie studiowało się od października.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: