AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Przewody doktorskie


Prowadzone w roku 2017

MGR INŻ. PHU MINH VUONG NGUYEN
"Optymalizacja filara przy przejściu z eksploatacji odkrywkowej na podziemną dla warunków zagłębia Quang Ninh w Wietnamie"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. SEBASTIAN NAPIERAJ
"Metoda obniżania stężenia siarkowodoru w atmosferze kopalnianej w warunkach kopalń rud miedzi LGOM"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. ŁUKASZ BEDNAREK
"Wpływ dużej głębokości wyrobisk udostępniających w kopalniach węgla kamiennego na zachowanie się górotworu i deformacje obudowy"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. KATARZYNA KRYZIA
"Wpływ rodzaju warstw stropowych na obniżenia powierzchni terenu spowodowane eksploatacją pokładów węgla z zawałem stropu"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

Prowadzone w roku 2016

MGR INŻ. MACIEJ CELEJ
"Modelowanie strategii zabezpieczającej wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem kontraktów opcyjnych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. JADWIGA KRÓL-KORCZAK
"Zastosowanie systemu rozmytego do wspomagania wyboru kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. PAULINA ŁYKO
"Zastosowanie pyłów z instalacji pieców cementowych jako składnika zaczynów iniekcyjnych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. TOMASZ BĘDKOWSKI
"Analiza parametrów techniczno-ekonomicznych procesu produkcyjnego kruszyw w zależności od wybranych sposobów mechanicznego urabiania skał węglanowych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. BARTŁOMIEJ GLUCH
"Ocena warunków mikroklimatu w wyrobiskach górniczych w oparciu o obowiązujący stan prawny w Polsce"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. RAFAŁ MISA
"Metody ograniczenia wpływu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez zastosowanie rozwiązań geotechnicznych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. ANDRZEJ BIESSIKIRSKI
"Zależność między intensywnością drgań pochodzących od robót strzałowych a odpowiedzią fundamentu obiektu budowlanego"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. WALDEMAR WODZIAK
"Eksperymentalne i numeryczne badania przepływu powietrza w laboratoryjnym modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. SYLWIA CYGAN-KORECKA
"Planowanie przestrzenne jako instrument rewitalizacji terenów pogórniczych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. NATALIA SCHMIDT-POLOŃCZYK
"Ocena możliwości stosowania wentylacji wzdłużnej w długich tunelach drogowych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. MARTA PODOBIŃSKA-STANIEC
"Zarządzanie kapitałem intelektualnym w procesie restrukturyzacji spółki węglowej"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

Zakończone w roku 2015


MGR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
"Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo-żwirowych do struktury popytu"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. EWELINA KASIŃSKA-PILUT
"Wpływ charakterystyk nadaw na efekty przygotowania polskich rud miedzi do procesów wzbogacania"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI
"Metodyka oceny warunków stateczności skarp o złożonej geometrii i budowie geologicznej"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. AGATA DĄBAL
"Kształtowanie się właściwości fizykochemicznych jeziora antropogenicznego Machów"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. KAZIMIERZ PIERGIES
"Ocena skuteczności inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. CLAUDIA JACASZEK
"Metoda doboru technologii urabiania złóż żwirowo-piaskowych spod wody"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. MACIEJ GLINIAK
"Analiza możliwości zagospodarowania terenów silnie zasolonych po składowiskach odpadów Krakowskich Zakładów Sodowych SOLVAY"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

Zakończone w roku 2014


MGR INŻ. AGNIESZKA BOŻĘCKA
"Usuwanie jonów metali toksycznych z roztworów wodnych za pomocą odpadów organicznych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. ALONA NAD
"Analiza rozdrabniania warstwowego na podstawie efektów rozdrabniania pojedynczych ziaren"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI
"Określenie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych kotwy rozprężnej przy obciążeniach statycznych i dynamicznych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. ANNA WIKTOR
"Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. DAGMARA NOWAK-SENDEROWSKA
"Metodyka kompleksowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu pracowników na wybranych górniczych stanowiskach pracy"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

MGR INŻ. ANDRZEJ MITURA
"Przygotowanie mieszanek energetycznych z mułów węglowych"
| Streszczenie rozprawy | Recenzja 1 rozprawy | Recenzja 2 rozprawy |

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: