AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Projekty NCN

Projekt badawcze realizowane w latach 2011-2014 na podstawie umowy o finansowanie tematu z Narodowego Centrum Nauki:

 • Badania nad wykorzystaniem elementów, metod oraz narzędzi inżynierii finansowej w górnictwie
  Kierownik projektu: dr hab. Patrycja Bąk
 • Badania obciążeń wyrobisk przyścianowych przy eksploatacji pokładu węgla o małej miąższości na podstawie dynamiki obciążeń obudowy zmechanizowanej i kompleksu strugowego w warunkach L.W Bogdanka
  Kierownik projektu: prof. Waldemar Korzeniowski
 • Badania żużli z instalacji wysokotemperaturowego zgazowania węgla w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych
  Kierownik projektu: prof. Maciej Mazurkiewicz
 • Eksperymentalna weryfikacja lepkościowych modeli turbulencji stosowanych do analizy lokalnych zadań wentylacji kopalń
  Kierownik projektu: prof. Marian Branny
 • Energetyczno-technologiczna optymalizacja pracy nowoczesnych układów rozdrabniania surowców mineralnych z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi z uwzględnieniem charakterystyki nadawy
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Daniel Saramak
 • Nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe w badaniach surowców i odpadów mineralnych
  Kierownik projektu: prof. Kazimierz Trybalski
 • Ocena schematów obudowy skuteczności projektowania wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego
  Kierownik projektu: prof. Tadeusz Majcherczyk
 • Opracowanie podstaw systemu doradczego wspomagającego planowanie robów przygotowawczych i eskploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
  Kierownik projektu: dr inż. Edyta Brzychczy
 • Realizacja strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z zastosowaniem Balanced Scorecard
  Kierownik projektu: dr inż. Barbara Kowal
 • Rozprzestrzenianie się pyłu w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Obracaj
 • Wpływ mineralizacji ewaporatowej na właściwości mechaniczne drewna w zabytkowych kopalniach soli
  Kierownik projektu: prof. Tadeusz Mikoś
 • Wpływ temperatury na właściwości zawiesin i spoiw mineralnych stosowanych w profilaktyce pożarowej w kopalniach węgla kamiennego
  Kierownik projektu: dr inż. Radosław Pomykała
 • Wpływ wieku betonu na jego właściwości pozniszczeniowe, badania pod kątem zastosowania w budownictwie specjalnym i podziemnym
  Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Szumiński
 • Wykorzystanie nieklasycznych metod analiz wielowymiarowych właściwości materiałów uziarnionych w projektowaniu i ocenie pracy układów przeróbki surowców mineralnych
  Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Niedoba
 • Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu górniczo-geologicznego
  Kierownik projektu: dr inż. Arkadiusz Kustra
 • Zastosowanie koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw (SCM) w przedsięwzięciach budownictwa drogowego
  Kierownik projektu: prof. Anna Sobotka

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: