AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Projekty NCBiR

Projekt realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Cała

Projekt realizowany w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej
  Kierownik projektu: prof. Stanisław Nawrat
 • Bezodpadowa technologia przerobu hałd rejonu bytomskiego z pozyskaniem koncentratów dla produkcji Zn-Pb
  Kierownik projektu: prof. Barbara Tora

Projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Optymalizacja klasyfikacji w hydrocyklonach w procesie wzbogacania polskich rud miedzi
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Barbara Tora
 • Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
 • Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi
  Kierownik projektu: prof. Piotr Czaja
 • Opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla O/ZWR Polkowice
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz

Projekty realizowane w ramach Programu Badań Stosowanych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Foszcz
 • Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym
  Kierownik projektu: prof. Waldemar Korzeniowski

Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

 • Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych
  Kierownik projektu: prof. Wiesław Kozioł

Projekt realizowany w ramach programu BLUE GAS - POLSKI GAZ ŁUPKOWY, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Metodologia wyznaczania sweet spot'ów na podstawie własności geomechanicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D. Zadanie 5. Modelowanie (numeryczne i laboratoryjne) procesów niszczenia łupków. Okreslenie geomechannicznych właściwości łupków poddawanych szczelinowaniu
  Kierownik projektu: prof. Marek Cała

Projekty realizowane w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach", finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 • Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją
  Kierownik projektu: prof. Nikodem Szlązak
 • Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie eneergii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobó do wyrobisk eksploatacyjnych
  Kierownik projektu: prof.. Stanisław Wasilewski
 • Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  Kierownik projektu: prof. Nikodem Szlązak
 • Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  Kierownik projektu: prof. Nikodem Szlązak
 • Opracowanie zasad zatrudnienia pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych
  Kierownik projektu: prof. Nikodem Szlązak
 • Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobyciwa w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
  Kierownik projektu: prof. Nikodem Szlązak

Projekty realizowane w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zeroemisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
  Kierownik projektu: prof. Marek Cała
 • Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
  Kierownik projektu: prof. Jerzy Klich

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: