AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

 • LOOP Landing once on Phobos
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Cała
 • MIREU Mining and Metallurgy Regions of EU
  https://www.mireu.eu/
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. nadzw.
 • BIOMASTER BioMethane as an Alternative Source for Transport and Energy Renaissance
  http://www.biomaster-project.eu/
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
 • MIN-NOVATION Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network
  http://www.min-novation.eu/
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Ostręga

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt finansowany z funduszy Komisji Europejskiej [Research Found for Coal&Steel (RFCS)]

 • RTRO-COAL. Real-Time Reconciliation and Optimization in large open pit coal mines.
  Project nr RFCR-CT-20013-0003
  Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Naworyta

Projekty realizowane w ramach Działania 1.3, Poddziałalnia 1.3.1, wspólfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 • Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligetnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltanicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne.
  Kierownik projektu: prof. Ireneusz Soliński
 • Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń .
  Kierownik projektu: prof. Stanisław Nawrat
 • Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych.
  Kierownik projektu: prof. Wiesław Kozioł

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, Sektorowego Programu Operacyjnego-Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - Działanie 1.4 Wzmocnienie wspłpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką - Poddziałanie 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii

 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
  Kierownik projektu: prof. Wiesław Kozioł

Prace badawcze realizowane na zlecenie kontrahentów zagranicznych

 • Min-Lex Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration and exploitation in the EU.
  Projekt na zlecenie MinPol Agency for International Minerals Policy GmbH w odpowiedzi na zamówienie Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. nadzw.
 • Wykonanie badań właściwości użytkowych kostki brukowej z wapienia francuskiego, przeznaczonej do modernizacji Placu Mariackiego w Krakowie.
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego: MIR EXPORT FRANCE
  Kierownik pracy: dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska
 • Wykonanie bada właściwości użytkowych kostki brukowej z wapienia Hauteville z Kopalni Lompnes, przeznaczonej do modernizacji Placu Mariackiego w Krakowie wraz z oceną parametrów.
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego: MIR EXPORT FRANCE
  Kierownik: dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska
 • Analiza stateczności zbocza południowego w Kopalni Na Duong z uwzględnieniem elektrowni Na Duong
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego - VINACOMIN-VIETBAC Mining Industry Holding Corporation Limited
  Kierownik pracy: prof. Marek Cała
 • Geotechniczna analiza stateczności zboczy w odkrywce Hyttemalmen z uwzględnieniem rekomendacji odnośnie robót strzałowych (Geotechnical analysis of Hyttemalmen open pit stability including blasting recommendation)
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego - Sydvaranger Gruve AS, Norway
  Kierownik pracy: prof. Marek Cała
 • Opracowanie technologii wzbogacania rud cynkowych w ramach projektu pn. Zakład wzbogacania rud cynku - Gamsberg w RPA
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego - Minamento Mining Private Limited, India
  Kierownik pracy: dr hab. inż. Daniel Saramak
 • Wykonanie opróbowania gwarancyjnego dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja Zakładu Przeróbczego w PG Silesia"
  Praca badawcza realizowana na zlecenie kontrahenta zagranicznego - firma Alta a.s., Brno
  Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Barbara Tora

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: