AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej

Laboratorium Badawcze w Pracowni Aerologii Górniczej jest jednym z laboratoriów Katedry Górnictwa Podziemnego. Prowadzone są w nim prace naukowo-badawcze ukierunkowane na rozpoznawanie i identyfikację zagrożenia metanowego oraz zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla kamiennego. Posiadana aparatura pozwala również na badanie gazonośności próbek skalnych.

Laboratorium wyposażone jest między innymi w następująca aparaturę:
  • Stanowisko do oznaczania metanonośności węgla kamiennego oraz gazonośności próbek skalnych. Główne elementy tego stanowiska to aparat do odgazowania próbek skalnych MOD-2 wyposażony w membranową pompę próżniową oraz wstrząsarka typu TTZ-3 do rozdrabniania próbek w stalowych pojemnikach. Uzyskane w wyniku odgazowania próbek skalnych mieszaniny gazów są poddawane analizie chromatograficznej.
  • Stanowisko z analizatorem PR-30/250 pozwalającym na oznaczanie wskaźnika samozapalności węgla kamiennego zgodnie z normą PN-G-04558: 1993 - Węgiel kamienny - Oznaczanie wskaźnika samozapalności.
    Zabudowany na stanowisku piec rurowy pozwala również na badanie składu gazów podczas wygrzewania węgla w temperaturach do 450 stopni Celsjusza, oraz przy różnych strumieniach powietrza przepływającego przez komorę pieca. Pobrane próbki gazów stanowią materiał do przeprowadzenia analizy chromatograficznej.

Kontakt:
dr inż. Marek Korzec
tel. 12-617-20-89
e-mail: mkorzec@agh.edu.pl

Laboratorium jest nadal rozbudowywane oraz zwiększany jest zakres prowadzonych badań. Jesteśmy otwarci na prowadzenie współpracy w zakresie prowadzonych badań, jak również wprowadzanie nowych metod badawczych i aparatury badawczej.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: