AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich

Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich jest jednym z laboratoriów badawczych Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Od 15 lipca 2000 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - Certyfikat akredytacji L298/1/2000 - w zakresie badania próbek skał zwięzłych, elementów kamiennych i kruszyw mineralnych . Od 9 sierpnia 2002 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - Certyfikat akredytacji nr AB 298.


Zakres akredytacji PCA

W Laboratorium funkcjonuje system zarządzania i stosowana jest polityka jakości zgodna z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obecnie obowiązującymi normami europejskimi, a uzyskiwane wyniki są takie, jak otrzymywane w Laboratoriach krajów Europy Zachodniej. Władze Wydziału, Katedry i Kierownictwo Laboratorium są otwarte na wprowadzanie nowych metod i sposobów badawczych gwarantujących miarodajność badań i pomiarów. Na życzenie klienta Laboratorium opracowuje specjalne procedury badawcze, gwarantujące zarazem pełen profesjonalizm oraz wysoką jakość badań i oznaczeń.

Celem działania Laboratorium jest prowadzenie badań własności fizycznych, mechanicznych i odkształceniowych skał, kruszyw mineralnych i gruntów dla celów budownictwa ogólnego i górniczego oraz drogownictwa i kolejnictwa.

Kierownik Laboratorium/Kierownik ds. Jakości
mgr inż. Anna Wilk
tel. 012-617-20-82
e-mail: awilk@agh.edu.pl
Zastępca Kierownika Laboratorium
dr inż. Joanna Hydzik-Wiśniewska
tel. 012-617-47-68
e-mail: hydzik@agh.edu.pl

Posiadana aparatura m.in.
 • Maszyny wytrzymałościowe do badania wytrzymałości na ściskanie, na zginanie i na rozciąganie próbek skał zwięzłych oraz wytrzymałości na miażdżenie kruszyw.
 • Komora mrożeniowa firmy ELBANTON do badania mrozoodporności skał zwięzłych i kruszyw mineralnych z 8-mio kanałowym układem do rejestracji temperatury.
 • Aparat mechaniczny Proctora do oznaczania wilgotności optymalnej i max gęstości objętościowej szkieletu gruntowego.
 • Prasa do oznaczania wskaźnika nośności CBR.
 • Aparat trójosiowego ściskania systemu GDS.
 • Bęben Los Angeles do badania ścieralności oraz odporności na rozdrabianie kruszyw.
 • Aparat mikro-Deval do badania odporności na ściernie kruszywa.
 • Tarcza Boehmego
 • Aparat bezpośredniego ścinania AB-2
 • Wstrząsarka z zestawami sit prętowych i o oczkach kwadratowych
 • Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego
 • Zestaw 3 edometrów
 • Moździerz mechaniczny


Oferta usługowa
Laboratorium posiada akredytację na oznaczanie 48 różnych wielkości charakteryzujących właściwości skał zwięzłych, kruszyw mineralnych i gruntów. Stosowane techniki badawcze są zgodne w zaleceniami odpowiednich norm przedmiotowych lub procedur badawczych, a dokładność oznaczeń jest zgodna z wymaganiami norm.
Laboratorium świadczy usługi w zakresie badania właściwości:
 • skał zwięzłych niezbędnych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji elementów wystroju zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie (płyty okładzinowe i posadzkowe, stopnie schodowe, parapety itp.),
 • skał zwięzłych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji kruszywa drogowego,
 • kruszyw mineralnych do oceny ich jakości i przydatności w budownictwie ogólnym (np. betony) i drogowym,
 • materiałów odpadowych (np. hałdy kopalniane, wysiewki, popioły itp.) do określenia ich możliwych zastosowań.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: