AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

Laboratorium Badania Kotwi

Laboratorium do Badań Kotwi jest przeznaczone do badania obudowy kotwowej dla warunków górnictwa podziemnego oraz geotechniki i budownictwa specjalnego. Cechą szczególną stanowiska laboratoryjnego jest możliwość badania kotew w skali 1:1. Maksymalna długość badanych żerdzi wynosi 6 m, co oznacza możliwość badania nie tylko żerdzi prętowych ale również strunowych i linowych.
W zależności od zastosowanego gatunku stali elementów konstrukcyjnych, stanowisko wyposażone jest w trzy zakresy obciążenia: 400 kN, 800 kN oraz 1600 kN. Aby w pełni odzwierciedlić warunki w jakich pracuje obudowa kotwowa, obudowa może być badana pod obciążeniem statycznym oraz szybkozmiennym.
Poprzez zastosowanie dwudzielnych cylindrów pomiarowych (fot. 1), na stanowisku istnieje możliwość badania utwierdzenia żerdzi o zamocowaniu odcinkowym oraz ciągłym. Ze względu na mechanizm działania obudowy kotwowej istnieje możliwość badania kotew wklejanych, rozprężnych oraz ciernych. Zrywarka kotew (fot. 2) wyposażona jest w cztery czujniki siły oraz enkoder linkowy. Dodatkowo w celu określenia odkształcenia w zakresie sprężystym, na badany element mogą być naklejone tensometry elektrooporowe.
Wszystkie czujniki są podłączone do nowoczesnego 8-kanałowego wzmacniacza pomiarowego, który jest połączony z komputerem. Wyniki badań są rejestrowane i wyświetlane w formie wykresów oraz wartości liczbowych na bieżąco, dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu „CATMAN”.

Kierownik laboratorium
dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
Pawilon A4, pok. 10
tel. 12-617-21-60
e-mail: skrzypko@agh.edu.pl

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: