AGHWGiG
MAP PL EN

back home rss print

 

Relacja ze spotkania Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK w dniu 30 stycznia 2018 r.

2018-02-05

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Klubie Profesora AGH odbyło się siódme spotkanie robocze Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK. W ramach kilkugodzinnej dyskusji przedstawiano dobre praktyki, a także budowano tematy projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych, które będą realizowane przez Inicjatywę w 2018 roku w ramach wspólnych działań, w tym także na forum Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju, którego Grupa jest członkiem.

W pierwszej części spotkania rozmawiano głównie o roli samorządów lokalnych w procesie zdobywania koncesji związanej z nowymi polami górniczymi, a dalej o metodach i narzędziach budowania relacji z tym interesariuszem w kontekście uruchamiania i prowadzenia tam prac eksploatacyjnych. Druga cześć spotkania została poświęcona tematyce odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych wobec samorządów i społeczności lokalnych w sytuacji zamykania i rewitalizacji projektów górniczych, w których kończona lub zakończona jest eksploatacja.

W dyskusji wzięło udział 14 osób, a byli to przedstawiciele Grupy Famur S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., NovaCura Poland, Stowarzyszenia "Chcemy Pomóc" i oczywiście AGH. Całość dyskusji moderował dr inż. Paweł Bogacz, pracownik WGiG AGH, koordynator Grupy.

Kolejne spotkanie Grupy odbędzie się w dniach 26-28.02.2018 roku, w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej, współorganizowanej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Grupa zaplanowała w jego trakcie dwa wydarzenia: panel warsztatowo-dyskusyjny z zakresu CSR, a także podpisanie umów określających docelowy status formalno-prawny Grupy.

All rights reserved © 2014 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Projekt i realizacja: